© . All rights reserved.

draadIMG_2019


EB60 website.

Botter EB 60. This old fishingvessel is believed to have been around for a very long time. Her exact age isn’t known, although there are many clues and indications as to when she was built. An educated guess is that she was built round about 1855. This makes her one of the older sailingvessels still under sail. Some believe she’s even the oldest botter still around.

Built in Hoorn, the North of Holland, for local fishery on the former Zuiderzee. One of thousands at the time. Nowadays a fleet of about 50 of such botters remain.


Botter EB60. Dit oude vissersvaartuig heeft al een lang leven achter de rug. Alhoewel haar exacte leeftijd niet bekend is zijn er vele aanwijzingen wanneer ze ongeveer is gebouwd. Een ‘educated guess’ is dat dit was rond 1855. Daarmee behoort ze tot de oudere zeilschepen die nog in de vaart zijn. Volgens sommigen is dit zelfs de oudste  botter is die nog bestaat.

Gebouwd in Hoorn voor de plaatselijke visserij op de Zuiderzee. Toentertijd een van de duizenden van dit soort vissersscheepjes. Vandaag de dag resteren er nog zo’n 50 botters.