Subscribeblog

Herstel pand na brand

zichtdraad


In 2015 werd ik benaderd om te adviseren bij brandschade. In eerste instantie voor het overleg met de verzekering, maar daarna volgde ook opdracht tot ontwerp van het te herstellen pand, waar weinig meer van restte dan de bouwmuren op de beganegrond.

Zelf was ik me aan het heroriënteren op m’n werk, na jaren gewerkt te hebben als bouwkundig tekenaar en -adviseur. Ik had de behoefte om me meer op uitvoerend werk te gaan richten, al of niet in de bouw. De opdrachtgever, charterschipper Cees Dekker en ik kwamen tot een gedurft besluit. Nieuwbouw op de lokatie had niet zijn interesse, maar het oude en vervallen pand opknappen wel. Daarnaast wilde hij dit in eigen beheer doen, met een flinke dosis zelfwerkzaamheid. Daarbij had hij wel een helpende hand nodig. Ik stelde me daarvoor beschikbaar.

Na vier jaar bouwen, veelal ’s winters en soms was dat moeizaam, is onlangs het laatste metselwerk afgerond en is het casco daarmee bijna gereed. De komende tijd werken we nog de ‘kajuit’ af, de goten en moet er nog een deel van een vloer worden gelegd. Vervolgens blijft er nog onderhoudswerk te doen, maar staat er weer een pand dat tegen de toekomst is opgewassen.

Brandveiligheid

zichtdraadBrandveiligheid-print-20131128


Handboek voor brand

Niet nieuw, maar nog wel actueel. Begin van dit jaar kwam de publicatie ‘Handboek voor Brand’ uit, gebaseerd op de eerdere publicatie van Iris de Kievith, ‘Handboek voor brandveiligheid in broed- en vrijplaatsen’ en in opdracht van Bureau Broedplaatsen van de gemeente Amsterdam. Samen met Marieke van Ouwerkerk en in overleg met Iris kwam deze publicatie tot stand. De publikatie is bedoeld om een handvat te bieden voor ontwikkelaars van broedplaatsen en betrokken partijen op het gebied van brandveiligheid.

Een blog

zichtdraad


Een blog (a blog in dutch)

De afgelopen twee weken heb ik m’n website weer eens aangepakt, na in 2011 m’n eerste schreden met WordPress gezet te hebben en deze site provisorisch te hebben opgezet. Een ervaring rijker met het bouwen van een andere site, hier dan het vervolg.

De site is flink omgeschoffeld en zojuist heb ik een blog toegevoegd. Verwacht niet dat ik heel veel blog, met sites onderhouden heb ik m’n handen al aardig vol, maar toch – een plek voor wat actuele berichten.

Scheepsbehoud

zichtdraadIMG_0911


Hellingbeurt 2011

In juni 2011 is de botter EB 60 voor het eerst geheld in het Zuiderzee Museum, voor een periode van drie weken. Naast het reguliere onderhoud werd door een enthousiaste ploeg werkers talloze kleine reparaties uitgevoerd. Naast het knippen, scheren en smeren, werd de deken weer opgelapt, de roerophanging hersteld, de achtersteven beter verankerd, een zwaardbolder opgeknapt, de boeisels achter opgelapt en meer.

Helaas heb ik tussen de werkzaamheden door niet erg veel foto’s genomen, maar hier zijn er dan toch een aantal.

Het is het begin gebleken van een nauwe samenwerking met het museum, waar het scheepje nu deel uitmaakt van de collectie historische visserschepen in het Marker Haventje. Meer over: botter EB60